OOPS
Map requires javascript enabled
Trångsund
Locations
Info

Trångsund omnämns första gången 1636, då ett mindre torp som kallades trånge sundh och låg vid Drevviken. Under 1600-talet växte torpet och mot slutet var det en mindre herrgård, det som senare blev Trångsund gård.

Kring sekelskiftet 1900 fanns, förutom äldre gårdar och torp bara några enstaka hus i dagens Trångsund och utbyggnaden av Trångsund kom inte i gång förrän på 1920-talet. Mycket av bebyggelsen och Trångsunds centrum är från 1960- och 1970-talet.

I den här turen kommer vi att besöka några av platserna som visar på ur Trångsund har vuxit fram.

Guides