OOPS
Map requires javascript enabled
Stuvsta
Locations
Info

Stuvsta skulle bli nästa Djursholm. Det var det nystartade Stuvstabolagets vision när Stuvsta gård i början av 1900-talet skulle omvandlas från odlingsmark med ett tiotal torp och gårdar till villastad. Egnahemsrörelsen hade börjat ta ett grepp om storstadsborna och allt fler längtade bort från stadens smuts och hets. Men Stuvsta förblev länge bara jordbruk och skog som man susade förbi på västra stambanan till och ifrån Stockholm. Om det skulle bli ett nytt Djursholm var Stuvstabolaget tvunget att råda bot på detta. 1910 började man förhandla med SJ om ett nytt stationshus, men SJ ville inte betala. Först genom att ta på sig kostnaden och driften i fem år fick bolaget slutligen rätt och 1918 stod stationshuset klart.

https://www.youtube.com/watch?v=uyBPtBGD6FU

Guides