OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Södra Beteby
Stenen vid Södra Beteby. Foto Berig, CC by 3.0

Ristningen består av en ormslinga som inramar ett kors. Runtexten börjar vid ormens huvud och slutar vid ormens svans. Ett klassiskt arrangemang. Idag står stenen isolerad inne i skogen, men om vi lyfter blicken och tittar på hur landskapet sett ut på vikingatiden kan vi se att Husbyån då var ett större vattendrag. Nära runstenen, åt norr och söder, går en möjlig äldre väg. I området runt om Beteby finns också flera gravfält från järnåldern och ytterligare en runsten har hittats vid Södra Beteby.  

 

Runtexten

þe-a : sten : eftiʀ : ierunt : sun : sia : aʀ · uaʀ : uestþr : meþ ulfi : suni · hakunar ·

Þe[nn]a stæin æftiʀ Iarund, sun sinn, eʀ vaʀ vestr með Ulfi, syni Hakonaʀ.

… resa(?) stenen efter Jorund, sin son, som var västerut med Ulv, Håkons son.

Stenen vid Södra Beteby berättar om Jorun som rest västerut tillsammans med Ulv Håkansson. Detta är en tydlig anvisning att Jorund rest med på en vikingafärd, till frankernas rike eller till brittiska öarna. Men vi vet inte så mycket mer om en färd väster ut av Ulv Håkansson, mycket mer kan vi därför inte säga om denna färd.

00:00
00:00
Södra Beteby
Guides