OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Södra Beteby, den oläsliga runstenen
Den oläsliga runstenen vid Södra Beteby. Foto Riksantikvarieämbetet

Den andra runstenen här vid Södra Beteby är minst sagt märklig. Stenen har en klassisk framställning med runor löpande i en ormslinga som omringar ett kors. Men texten är oläsbar och runorna bildar inga ord. Bland tecknen kan vi även se det som inte är riktiga runor.

Stenen står nära en gammal färdväg och nära ett gravfält från vikingatiden. Därför kan vi dra slutsatsen att stenen är samtida. Den som gjorde stenen kunde nog inte skriva eller så var det centrala inte vad det stod på stenen utan att det på platsen fanns en sten med runor.

 

Ormen

Ormen på stenen är utformad i fågelperspektiv med stora ögon och en linje ovanför nosen som nästan ser ut som en mustasch. Detta är en detalj som finns även på andra runstenar. Fågelperspektiv är en av de typiska stilarna som runstenarna ofta dateras efter. Fågelperspektivstilen dateras till 1010-1050 efter Kristus, alltså i början av runristarnas period.

00:00
00:00
Södra Beteby, den oläsliga runstenen
Guides