OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Söderbystenen
Sö268, Söderbystenen. Foto Kenny Lex CC By 2.0, Teckning Macuser CC By 4.0

Stenen vid Söderby hittades 1821 i en åker ett stycke från gården. Stenen flyttades till gårdens huvudbyggnad. Där glömdes den bort, men upptäcktes igen 15 år senare och placerades då på sin nuvarande plats. Ristningen bestående av två ormar är utformat på ett långsmalt stenblock och detta har nog påverkat ristningens karaktär. Ormarna som innehåller runtexten är sammanbundna i svansen och vid huvudena som finns högst upp på stenen, däremot saknas ett kors på stenen.  

 

Runtexten

+ hialmuiþr + raisti + stain + at · þorkut + sun sn + amuti + risti + runar +

Hialmviðr ræisti stæin at Þorgaut, sun sinn. Amundi risti runaʀ.

Hjälmvid reste stenen efter Torgöt, sin son. Amunde ristade runorna.

Av texten lär vi oss namnet på ytterligare två personer som levde här för tusen år sedan, Hjälmvid och Torgöt Hjälmvidson. Namnet Torgöt består av två delar. Förledet Tor- som kan kopplas till guden Tor eller ordet för åska, samt efterledet -göt som kanske kan kopplas till Götar, invånare i Götaland. Möjligen är detta bevis för att släkten hade ett ursprung i Götaland. Namnet Hjälmvid är ovanligt, men hittades också nyligen på ett runstensfragment i Norrby. Troligtvis är det samma person som omtalas. Stenen ristades av Amunde, som också också signerat runstenen vid Täckeråker och troligtvis ristade han också runstenen vid Norrby.    

00:00
00:00
Söderbystenen
Guides