OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Söderbymalmstenen
Söderbymalmstenen framför kulturhuset, Larske CC0

Runstenen framför kulturhuset har flyttats flera gånger. Tidigare stoden stenen bakom Haninge kulturhus, dit den flyttats på 1970-talet. Ursprungligen stod stenen längs landsvägen mellan Söderby och Västerhaninge, dagens Tyresövägen, en vägsträckning som troligtvis har anor från järnåldern.

Runtexten

+ out[r] … …[ut]r + raiistu + -[t](i)n + þina + at + uikika + faþur + s[in] sun stura +

Anundr(?)/Øyndr(?) … …undr(?) ræistu [s]tæin þenna at Viking, faður sinn, sun Stora.

Anund... reste denna sten efter Viking, sin fader, Stores son

På stenen kan vi läsa att Anund rest stenen efter sin fader Viking, som var son till Store. Här känner vi alltså namnet på personer från tre släktled, son, pappa och farfar. Namnet viking var ganska vanligt under vikingatiden. Det har hittats på flera runstenar i Mälardalen, men är än mer vanligt i Norge under denna tid.

00:00
00:00
Söderbymalmstenen
Guides