OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Norrbystenen
Stenen vid Norrby fotograferad 1975. Foto Alf Nordström

Norrbystenen hittades vid plöjning 1915, något år senare restes stenen på sin nuvarande plats en bit från fyndplatsen. Ristningen är skadad, men texten går att läsa och mycket av dekoren är synlig. Ormen och runslingan har formen av en åtta och omringar vad som ser ut att vara en häst med ryttare. Ormens huvud syns mitt på stenen till höger

 

Runtexten

·· þurfa(s)tr · let · rai-- · s-aen · þena · aftiʀ · halftan · suna · s-n ··

Þorfastr let ræi[sa] s[t]æin þenna æftiʀ Halfdan, sun/Suna s[i]nn/s[u]n.

Torfast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son.

En möjlig tolkning av de sista två orden är också sonson. Ristningen har flera likheter med ristningarna vid Söderby och Täckeråker och det är troligt att det är samma ristare, Amunde.

 

00:00
00:00
Norrbystenen
Guides