OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Lövhagen
Stenen vid Lövhagen. Foto Daniel Sahlén

Stenen vid Lövhagen hittades 1956 när ett nytt dike grävdes. Tidigare stod den närmare Husbyån, men placerades på sin nuvarande plats 1958. Stenen är alltså en av många runstenar som stor längs Husbyåns olika flöden och visar på den centrala betydelsen av denna del av Österhaninge under senare delen av järnåldern. Detta kan också ses genom den rika förekomsten av gravfält i området.

Ristningen är i dåligt skick eftersom den är huggen i ett poröst stenmaterial, men det är möjligt att läsa större delen av texten som löper i två ormslingor. Ormarna har båda huvudet längs ner och svansen uppåt. Ormarna hålls samman med två så kallade koppel ett vid huvudena och ett vid svansarna.

 

Runtexten

· a-þkuþr · auk · arkir · li-u · raisa …a …ai… …-… …---t · b…þu- -in

A[u]ðguðr(?)/A[u]ðgunn(?) ok Arngærðr/Arngæiʀʀ le[t]u ræisa … … … … b[ro]ðu[r s]inn.

Ödgunn och Arngärd läto resa denna sten efter..., sin broder.

Det var alltså två systrar som reste stenen vid Lövhagen, till minne av sin bror.

00:00
00:00
Lövhagen
Guides