OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Tyresta by

I appen kan du lär dig mer om den här runstenen med AR! 

Tryck på AR-i bilden ovan för att sätta igång. Följ sedan instruktionerna längst ned på skärmen och lär dig mer om vad som står på stenen, vem som ristat den och de olika symbolernas betydelse. Glöm inte slå på ljudet! Svara sedan på frågan längre ned. 

Är stenen svår att läsa av? Se till att du står precis rakt framför och att hela runslingan syns i bilden. Rör telefonen långsamt åt olika håll tills AR triggas.

Ristningen här på hällen vid Tyresta har varit känd sedan 1600-talet och är förhållandevis välbevarad. Runslingan, formad som en orm, omringar ett kors och en ristad fågel. Texten och ornamentiken är enkel, men stenen kan ändå säga oss en hel del om de som gjorde ristningen och om den tid då de levde. Arkeologer har kunnat datera stenen till början av 1000-talet. Ristningen är kvar på sin ursprungliga plats och det är en kittlande känsla att den har funnits här på berget i tusen år.

De flesta runstenarna i Stockholmsområdet är kristna symboler gjorda vid slutet av vikingatiden, omkring år 1000. Det här var en period då människor här i Tyresta och i Mälardalen ändrade sin tro från asatro till kristendomen. Korset, som är vanliga på runstenar är ett tydligt tecken på detta skeende. Flera runstenar i Haninge har ristningar av en tupp stående på ett kors. Tuppen finns även på andra runstenar på Södertörn, men är mer vanlig på runstenar i området runt omkring Haninge.

 

Runtexten

far(e)biarn : lit : hagua : stain : et : haulf : sun · si- : hal(t)an : hiak : runa

Farbiorn/Frøybiorn let haggva stæin at Haulf, sun si[nn]. Halfdan hiogg runaʀ.

Farbjörn/Fröbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halvdan högg runorna.

Detta är en typisk text på runstenar från 1000-talet där vi får veta att Farbjörn lät resa stenen som ett minne av sin son Håulv, som troligtvis avlidit när stenen gjordes. Avslutningsvis så får vi veta att den som ristade runorna hette Halvdan. Att rista runor i sten var ett hantverk och troligtvis så var det bara ett fåtal som kunde detta, även om fler kunde läsa. Vi kan namnet på flera av runristarna som verkade i Mälardalen och under 1000-talet. Halvdan är en av dem och han har ristat flera runstenar på Södertörn.

Intill ristningen ligger Tyresta by, en samling knuttimrade hus från 1800-talet. Men det har nog legat en gård vid Tyresta sedan järnåldern. Ovanför runristning ligger ett gravfält från yngre järnåldern. Detta bör alltså vara samtida med runstenen och tyder på att det här var en viktig plats för dem som levde här på vikingatiden.

00:00
00:00
Tyresta by
Guides