OOPS
Map requires javascript enabled
Om guiden Slotts- och herrgårdsmiljöer
Locations
Info

I Stockholms län finns många uppskattade slott och herrgårdar. Miljöerna vittnar om den politiska betydelse som huvudstaden har haft sedan medeltiden, men här finns även många personliga och detaljrika berättelser. I guiden Slotts- och herrgårdsmiljöer får vi ta del av dessa. Vi besöker här fyra av länets slott och herrgårdar, vi bekantar oss med platsernas historia och ser hur slotten och herrgårdarna har förändrats sedan de byggdes.

Varje slott är unikt och berättar sin historia. Genom ett rikt bildmaterial upptäcker vi vilka som har bott på slottet, hur slottens byggnader och trädgårdar omskapats efter tidens tycke och smak. Vi träffar medeltida riddare, världsberömda kvinnliga författare och barn som både har format och har blivit formade av slottens historia.

De olika turerna har skapats tillsammans med de medverkande kommunerna. Bilderna kommer från Stockholms läns museum, Nordiska museet, Wikimedia och kommunernas bildarkiv. Fler slott och herrgårdar kommer att läggas till guiden kontinuerligt.  

Guides