OOPS
Map requires javascript enabled
Om guiden Kulturhistoria längs spåret
Locations
Info

I guiden Kulturhistoria längs spåret åker vi med pendeltåget genom länet. Vi stannar till vid olika stationer och upptäcker hur platsen såg ut innan tågrälsen kom, när den kommit och vad som hänt där sedan dess. Järnvägen kom till Stockholm på 1860-talet, då var det en mycket liten stad och dagens kranskommuner var till stor del landsbygd. Men med järnvägen växte Stockholm och många passade på att flytta ut ur staden och bo i de gröna villasamhällen som växte upp längs spåret. Vilka bodde i Flemingsberg innan miljonprogrammet och Huddinge sjukhus byggdes? Varför anlades Tumba pappersbruk just där? Hur blev Tungelsta ett samhälle av handelsträdgårdar?

Bilderna i appen kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, kommunernas bildarkiv, de lokala hembygdsföreningarna och samlingarna i Digitalt museum. I ett fåtal andra källor har används och då tydligt angetts.

Guides