OOPS
Map requires javascript enabled
Haninge
Locations
Info

Den finska närvaron i Sverige har en lång historia och det sverigefinska tillhör vårt gemensamma kulturarv. I Haninge kommun finns flera platser som bär på berättelser där det sverigefinska på ett eller annat sätt finns närvarande. Det kan vara namn med koppling till Finland, verksamheter som varit eller är särskilt betydelsefulla för det sverigefinska, kända finska personligheter eller ett vardagligt minne från 1970-talets finska arbetskraftsinvandring.

I den här guiden får du möjlighet att upptäcka en del av Haninges historia genom att besöka sju olika platser och ta del av elva sverigefinska berättelser.

De långa avstånden mellan de fysiska platserna och den begränsade möjligheten för allmänheten att besöka några av platserna gör att denna guide främst är avsedd att användas som en digital resurs.

 

 

Guides