OOPS
Map requires javascript enabled
Om guiden Sverigefinska berättelser
Locations
Info

I guiden Sverigefinska berättelser kan du läsa om hur det var att komma till Sverige som krigsbarn under andra världskriget. Vi berättar också om arbetskraftsinvandringen från Finland som ägde rum på 1960- och 1970-talen och om en stark idrottsrörelse kopplad till denna minoritetsgrupp.

Sverigefinnarna utgör den största nationella minoriteten i Sverige och i den här guiden lyfter vi fram berättelser och platser som varit viktigt för den sverigefinska historien i Stockholms län. Sverigefinska berättelser har tagits fram i samarbete med Botkyrka, Haninge och Huddinge och baseras på både personliga berättelser och arkivmaterial. Den finska närvaron i Sverige har en lång historia. Finland var under många århundraden, ända fram till 1809, en del av Sverige och spåren av finskt kulturarv i Stockholms län sträcker sig tillbaka anda till medeltiden.

Flera kommuner har uttryckt sitt intresse att medverka och vi kommer efter hand att lägga till ytterligare berättelser.

Guides