OOPS
Map requires javascript enabled
Kårsta
Locations
Info

Centralorten Kårsta är ett litet lantligt stationssamhälle som är slutstation för Kårsta-linjen av Roslagsbanan. Kyrkbyn Kårstaby, ca 1 km från Kårsta samhälle, är en välbevarad kulturmiljö som har bevarat sin gamla bystruktur sedan innan laga skifte. Det är en av de få oskiftade byar som finns kvar i Mälardalen.

Roslagsbanans stambana gick tidigare hela vägen till Rimbo för att sedan förgrenas mot Uppsala och Norrtälje. Rimbosträckningen lades ner i början av 80-talet men den gamla banvallen ligger fortfarande kvar och är nu ett fint promenadstråk längs sjön Sparren ett par kilometer norr om Kårsta station.

I den här turen besöker vi 11 platser som berättar om Kårstas historia. 

Guides