OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info
Frösunda handel och mejeriet

Frösunda handel öppnade samma år som Roslagsbanan 1885 i ett nybyggt affärshus vid järnvägsstationen. I husets nedre våning fanns butikslokalen, kontor och lager, övervåningen hade fem rum och kök och en inglasad sommarveranda. Affären erbjöd ett mycket brett sortiment och höll öppet från sju på morgonen till sju på kvällen, eller så länge det kom kunder.

1886 startades även ett mejeri precis bakom affären där mjölk från gårdarna togs emot och förvarades för vidaretransport till Stockholm. Från mejeriet gick en egen räls ner till järnvägsstationen. Det var liv och rörelse både morgon och kväll då bönderna levererade mjölk med häst och vagn. På den här tiden fanns ingen elektricitet så mjölken måste kylas ner med hjälp av is som bönderna hade skyldighet att hämta på frusen sjö under vintern. Isen förvarades sedan i en stack av sågspån.

1930 installerades elektriskt ljus i affärshuset men till uppvärmningen användes fortfarande ved. På vintern hade barnen till uppgift att köra hem veden lastad på en sparkstötting. Affären hade under åren flera innehavare och drevs i olika skepnader, slutligen under ICA-flagg till början av 1990-talet. Nuförtiden är fastigheten privatbostad.

00:00
00:00
Frösunda handel och mejeriet
Guides