OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info
Framnäsvägen
Framnäsväegn 10, ett av de första husen som byggdes på den nya gatan, 1958. Foto Vallentuna bildarkiv

Under ett tiotal år med byggstart 1957 växte ett nytt, modernt småhusområde fram i centrala Frösunda. Tio enplanshus tog plats längs Framnäsvägen med infart från Frösundavägen norr om stationen. Husen byggdes med källare, sadeltak och fasad av tegel eller träpanel.

På en av villatomterna vetter ena husgaveln mot en gammal gravkulle från forntiden. Sammanträffandet är kanske inte så konstigt då det i Frösunda finns mer än 1500 registrerade fornlämningar.

00:00
00:00
Framnäsvägen
Guides