OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info

Frösunda socken ligger i norra delen av Vallentuna kommun. Orten präglas av ett öppet jordbrukslandskap och skogsbygd. Genom Frösunda löper Långhundraleden, vikingarnas farvatten mellan Uppsala och Östersjön. I trakten är fornlämningstät och här finns ett flertal gårdar med välbevarade 1800-talsmiljöer. Frösunda kyrka uppfördes på 1400-talet och är inramat av en naturstensmur. Den centrala delen av Frösunda utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Frösunda station är en välbevarad stationsmiljö med stationshuset som räddades och restaurerat av hembygdsföreningen. Roslagsbanan öppnade 1885 och fick stor betydelse för Frösundaborna. En lanthandel och ett mejeri startades nära stationen vilket också bidrog till att området kom att bli bygdens centrum.

I turen rund Frösunda besöker vi platser som vittnar om stationssamhället Frösunda, men även spår av den äldre historien. 

Framnäsvägen
Framnäsväegn 10, ett av de första husen som byggdes på den nya gatan, 1958. Foto Vallentuna bildarkiv

Under ett tiotal år med byggstart 1957 växte ett nytt, modernt småhusområde fram i centrala Frösunda. Tio enplanshus tog plats längs Framnäsvägen med infart från Frösundavägen norr om stationen. Husen byggdes med källare, sadeltak och fasad av tegel eller träpanel.

På en av villatomterna vetter ena husgaveln mot en gammal gravkulle från forntiden. Sammanträffandet är kanske inte så konstigt då det i Frösunda finns mer än 1500 registrerade fornlämningar.

00:00
00:00
Framnäsvägen
Guides