OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Tibble kyrka

När Täby centrum byggdes kom den medeltida kyrka i Täby kyrkby att ligga långt ifrån det nya centrumet. Därför beslutade församlingen att bygga en ny centralt belägen kyrka. Den invigdes 1978.

Ett danskt arkitektlag, tillsammans med konstnärerna Mogens Jørgensen och Gudrun Stenberg, vann första pris i en arkitekttävling. De fyra arkitekterna lämnade dock uppdraget innan bygget hade påbörjats. Det blev i stället arkitekten Göran Kjessler som tillsammans med konstnärerna fick leda arbetet.

Kyrkorummet domineras av enorma glasmosaik-väggar, som upptar en yta av 950 kvadratmeter och är gjorda av Mogens Jørgensen. Han har inspirerats av Johannes uppenbarelse och särskilt av Johannes vision av det nya Jerusalem. Vid den sydvästra väggen står ett tre meter högt furuträkors av bildhuggaren Gudrun Stenberg.

Så här beskriver Jørgensen sambandet mellan kyrkans arkitektur och glasutsmyckning:

"Här i Tibble kyrka där en bildhuggare är kyrkans arkitekt, känns utsmyckningen som organiskt vuxen in i och samman med arkitekturen. På ett nutida sätt har bildhuggaren gjort det, som de gamla gjorde, nämligen att ge utsmyckningen den arkitektoniska ram, som på samma gång har en självständig visuell kvalitet och förmedlar utsmyckningens budskap".

Altaret, dopfunten, bänkarna och predikstolen är ritade av Göran Kjessler.

00:00
00:00
Tibble kyrka
Guides