OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Ladugårdsbacken

Här kan du se forntida gravar och en stor husgrund. För 100 år sedan låg det en lada här, men Ladubackens historia är mer än 1000 år äldre. Gravarna hörde till storgården Tibble på andra sidan järnvägen där Täby centrum nu ligger. Det är ladugården som låg i backen som har gett platsen dess namn. Stenarna till grunden syns fortfarande, kan du se dem? De ligger i närheten av den stora gravhögen.

Det var under slutet av järnåldern som de boende på vid gården begravde sina döda här. Under järnåldern var det vanligt att de döda begravdes på ett gravfält som låg lite högre upp men nära gården där familjen bodde.  

På gravfältet finns omkring 85 synliga gravar. När du fortsätter genom öppningen i gärdesgården ser du till höger en av gravhögarna och till vänster två lite otydliga överväxta rektangulära stensättningar. De ligger intill varandra och har sten i kanten.

En rik flora

Tibble gård var stor, omkring 140 kor betade markerna. Tack vare det långvariga betet trivs många olika växter här. Bland annat växer backsippor på flera av gravhögarna. Blomman är fridlyst.

Täby kommun har satt upp en gärdesgård runt Ladubacken och sköter området med slåtter. Detta för att behålla områdets fina flora och göra fornlämningarna synliga.

00:00
00:00
Ladugårdsbacken
Guides