OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Täby kulturhus

Täby kulturhus hette tidigare Bibliotekshuset då huset uppfördes i syfte att innehålla kommunens huvudbibliotek. Huvudbiblioteket finns kvar men idag finns även fler verksamheter i huset.

Bibliotekshuset började byggas i augusti 1969. Arkitekt var Bo Möller och inredningsarkitekterna var Lia Gottfarb och Hans Johansson. Biblioteket öppnade för allmänheten 18 mars 1972. Vid invigningen 1972 ingick 3 plan i bibliotekets verksamhet med bland annat gruppstudierum, cafeteria och utställningslokal. Idag befinner sig biblioteket endast på plan 2 förutom en tyst läsesal på plan 3 i kulturhuset.

Estrid

I entrén till biblioteket finns en liten utställning med en modelldocka som avbildar vikingakvinnan Estrid.  Dock- och modellmakaren Oscar Nilsson har utifrån det tusen år gamla kraniet återskapat Estrid med anletsdrag som visar hur hon bör ha sett ut under den senare delen av sitt liv. Estrid var en av 1000-talets mäktigaste kvinnor i Täby- och Vallentunatrakten. Hon var farmor till storbonden Jarlabanke, och hennes släktingar reste många runstenar.

Om du vill veta mer om Estrid och Jarlabankesläkten läs mer på Runrikets hemsida

00:00
00:00
Täby kulturhus
Guides