OOPS
Map requires javascript enabled
Tullinge
Locations
Info

Välkommen till Tullinge. Tullinge är ett stationssamhälle som framförallt vuxit fram i och med att järnvägen kom hit. Västra stambanan byggdes ut söderut från Stockholm och blev klar 1859. Tullinge blev en hållplats för tåget 1903 och en station med stationshus 1917.

Det kom att förändra Tullinge på många sätt, järnvägen blev ett sätt för förmögna stockholmare att snabbt komma ut till mer lantliga miljöer. Runt stationen byggdes först stora villor och senare mindre modellhus och egnahembyggelse. Tågstationen låg först vid Tullingesjöns södra spets, men den flyttades till sitt nuvarande läge 1969. Här fanns det under tidigt 1900-tal bara en äng där Tullinge gårds hästar betade. Från slutet av 50-talet började det moderna Tullinge växa fram och Tullinge centrum byggdes efter det att pendeltåget kom hit i mitten på 1970-talet.

I den här turen kommer vi att besöka några av minnen av Tullinge gård och hur samhället Tullinge växte fram sedan järnvägen kom.

Guides