OOPS
Map requires javascript enabled
Skogås
Locations
Info

Skogås fick en egen järnvägsstation först 1932, bebyggelsen bestod då mest av sommarstugor och Skogås var en lantlig idyll. Västra sidan av järnvägen består av det moderna centrumet som byggdes på 1960-talet och den östra delen består av radhus och villabebyggelse. Mycket av bebyggelsen i Skogås är från 1960-talet och senare, men ett fåtal platser vittnar om äldre tider, blad annat den gamla skolbyggnaden från 1909 och husen från Mörtviks gård som fanns redan på 1700-talet. 


Guides