OOPS
Map requires javascript enabled
Tungelsta
Locations
Info

I Tungelsta har människan bott sedan stenåldern och har genom historien präglats av ett jordbrukslandskap. 1800-talets samhällsförändringar gav Tungelsta nya förutsättningar. Jordbruket utvecklades till att bli mer industriellt, fler människor bosatte sig i städer samtidigt som staten förespråkade att äta mer frukt och grönt. Efterfrågan av frukt och grönt, och invigningen av järnvägen 1901 blev startskottet för utvecklingen av de många handelsträdgårdar som var karaktäristiska för Tungelsta under en stor del av 1900-talet.

På den här turen får du lära dig mer om Tungelstas kulturhistoria. Du kommer att bland annat få träffa en handelsman och en arkitekt som på olika sätt satt sin prägel på det Tungelsta som vi ser idag.

Den här turen har sex stopp i lättillgänglig terräng som passar alla.

Guides