OOPS
Map requires javascript enabled
Sturehov
Locations
Info

Välkomna till Sturehovs slott, en av Sverige mest välbevarade gustavianska miljöer. Kvar finns inte bara huvudbyggnaden utan även en stor del av gårdens ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Turen tar dig runt på gården och visar de olika delarna. Vill du titta på Sturehovs slotts vackra interiörer ska du hålla utkik efter de guidade visningar som ges på slottet. På första stoppet i turen kan du använda AR (Augmented Reality) för att se  några bilder från slottets insidan. 

https://www.sturehov.se/

Sturehovs läge har sedan många hundra år varit attraktivt, då platsen ligger vid Mälaren i inloppet mot Stockholm. Sturehov är beläget i ett välbevarat herrgårdslandskap med en lång kontinuitet från förhistorisk tid. Hela miljön ingår i Bornsjön, ett riksintresse för kulturmiljövården och ett naturreservat sedan 1995. Två kilometer längre bort ligger Norsborgs vattenverk varifrån man tar dricksvatten och strax söder om Sturehov ligger Bornsjön, som fungerar som en vattenreserv om Mälarens vatten skulle förorenas.

Du kan läsa mer om Sturehov i den bebyggelsehistorisk inventering som Stadsmuseet gjorde 2017, där hittar du dessutom de flesta av bilderna som vi använt och mycket mer.

Guides