OOPS
Map requires javascript enabled
Botkyrka
Locations
Info

Sverigefinnarnas Botkyrka

Botkyrka har en lång och rik sverigefinsk historia. På 1600-talet kunde finskspråkiga komma hit och klaga inför kungen och på 1700-talet höll kyrkoherden Gabriel Juslenius gudstjänster på finska. I modern tid har såväl krigsbarn som en stor arbetskraftsinvandring från Finland präglat kommunen. Idag är Sverigefinska skolan en viktig plats och utgångspunkt för nutida och kommande generationers sverigefinnar.

I den här turen besöker vi 13 platser som har haft betydelse för den sverigefinska historien i Botkyrka.

Botkyrka kyrka
En finskspråkig kyrkoherde arbetade i kyrkan på 1700-talet. Foto Arbetarrörelsens arkiv

Botvids kyrka invigdes år 1176 och heter idag Botkyrka kyrka. Den är uppkallad efter skyddshelgonet Sankt Botvid som har fått ge namn åt hela Botkyrka.

År 1717 tillsattes här en ny kyrkoherde. Det var Gabriel Juslenius (1666–1724), en teolog och professor från Åbo som tvingats fly till Sverige under stora ofreden. Efter en vistelse i Strängnäs där han hållit gudstjänster på finska fick han en tjänst i Botkyrka. "Att man hade en finskspråkig kyrkoherde talar för att finskan var utbredd här redan då", menar religionsvetaren och bibliotekarien Andreas Ali Jonasson.

00:00
00:00
Botkyrka kyrka
Guides