OOPS
Map requires javascript enabled
Botkyrka
Locations
Info

Sverigefinnarnas Botkyrka

Botkyrka har en lång och rik sverigefinsk historia. På 1600-talet kunde finskspråkiga komma hit och klaga inför kungen och på 1700-talet höll kyrkoherden Gabriel Juslenius gudstjänster på finska. I modern tid har såväl krigsbarn som en stor arbetskraftsinvandring från Finland präglat kommunen. Idag är Sverigefinska skolan en viktig plats och utgångspunkt för nutida och kommande generationers sverigefinnar.

I den här turen besöker vi 13 platser som har haft betydelse för den sverigefinska historien i Botkyrka.

Norsborgs herrgård
Norsborgs herrgård. Foto Jenny Thornell, Stockholms läns museum

En större skara finskspråkiga lär ha funnits i Botkyrka redan på 1600-talet. Lagmannen Henrik Tawast (adlad Tawastén) var anställd av kungen som finsk referendarie 1655–1693. I konungariket kunde man ”gå till kungs” med sina klagomål och Tawast var ett av kungens finska språkrör, en allmän samordnare som tog emot frågor och klagomål från finskspråkiga. Henrik Tawast innehade den betydelsefulla positionen i 40 år och han bodde och arbetade på den plats där Norsborgs herrgård senare byggdes. Han satt ”som en spindel i nätet och främjade sina landsmäns strävanden. Förbi honom kom man inte, men man kunde med goda ord göra honom böjd till att driva den angelägna saken intensivt inför tronen”, skriver Kari Tarkiainen i ”Finnarnas historia i Sverige 1”.

00:00
00:00
Norsborgs herrgård
Guides