OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info

Frösunda socken ligger i norra delen av Vallentuna kommun. Orten präglas av ett öppet jordbrukslandskap och skogsbygd. Genom Frösunda löper Långhundraleden, vikingarnas farvatten mellan Uppsala och Östersjön. I trakten är fornlämningstät och här finns ett flertal gårdar med välbevarade 1800-talsmiljöer. Frösunda kyrka uppfördes på 1400-talet och är inramat av en naturstensmur. Den centrala delen av Frösunda utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Frösunda station är en välbevarad stationsmiljö med stationshuset som räddades och restaurerat av hembygdsföreningen. Roslagsbanan öppnade 1885 och fick stor betydelse för Frösundaborna. En lanthandel och ett mejeri startades nära stationen vilket också bidrog till att området kom att bli bygdens centrum.

I turen rund Frösunda besöker vi platser som vittnar om stationssamhället Frösunda, men även spår av den äldre historien. 

Runstenar vid kyrkan

Utanför kyrkan står en runsten uppställd. Stenen hittades 1991 och låg då utanför kyrkogården vid västra grinden där den troligtvis placerades på 1700-talet när grinden konstruerades. Inskriften på stenen är skadad men har rest av två bröder till minne av sin far. Innanför runslingan är stenen dekorerad med en runorm och ett kors.

Ytterligare en runsten har funnits vid Frösunda kyrka. Det finns beskrivningar från 1600- och 1700-talen om en runsten som var inmurad vid kyrkans ingång. Det finns även en tidig avbildning av stenen och texten var då komplett. ”Ragnfrid lät uppresa denna sten efter Björn, hennes och Kättilmunds son. Han föll i Virland. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Asmund ristade rätta runor.” Det är en typisk runtext, som berättar vem som rest stenen till vems minne och deras släktförhållande. Virland var vikingarnas namn på norra Estland. I dag är tyvärr stenen borta.

00:00
00:00
Runstenar vid kyrkan
Guides