OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info
Utblick mot Berg

Öster om Frösunda station ligger Bergs gård som genom sin högreståndsarkitektur utmärker sig från huvuddelen av socknens bebyggelse som har en tydlig lantlig prägel. Bergs gårdsanläggning ligger centralt på en höjd omgiven av åkermark. En lindallé leder fram till mangårdsbyggnaden som uppfördes på 1870-talet. Övrig bebyggelse är från 1800-talets slut och 1900-talets början. Ekonomibyggnaderna är stora vilket indikerar hög status. Här finns ett magasin i tre våningar högt beläget och exponerat i landskapet.

I början av 1900-talet utgörs gårdens arbetskraft till stor del av statare. Statarlängan som tillhör Bergs innehåller flera lägenheter med vardera ett rum och kök. I köket finns vedspis och i rummet en kakelugn. Ofta bor stora familjer i dessa trånga bostäder som saknar både vatten och avlopp. Ute på gården finns dass, tvättstuga, vedbod, hönshus och svinstia. Statarna betalar hyran genom att arbeta på gården. Till Bergs gård hör också vid den här tiden de båda torpen Tallen och Lövsättra, varav Lövsättra brukas så sent som 1955.

00:00
00:00
Utblick mot Berg
Guides