OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info

Frösunda socken ligger i norra delen av Vallentuna kommun. Orten präglas av ett öppet jordbrukslandskap och skogsbygd. Genom Frösunda löper Långhundraleden, vikingarnas farvatten mellan Uppsala och Östersjön. I trakten är fornlämningstät och här finns ett flertal gårdar med välbevarade 1800-talsmiljöer. Frösunda kyrka uppfördes på 1400-talet och är inramat av en naturstensmur. Den centrala delen av Frösunda utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Frösunda station är en välbevarad stationsmiljö med stationshuset som räddades och restaurerat av hembygdsföreningen. Roslagsbanan öppnade 1885 och fick stor betydelse för Frösundaborna. En lanthandel och ett mejeri startades nära stationen vilket också bidrog till att området kom att bli bygdens centrum.

I turen rund Frösunda besöker vi platser som vittnar om stationssamhället Frösunda, men även spår av den äldre historien. 

Klockstapeln

Klockstapeln, som uppfördes under 1600-talet, var ursprungligen öppen. Idag är stapeln klädd med lockpanel, med Falu rödfärg. Takfoten är inklädd och taket är spåntäckt och krönt av en takryttare med vindflöjel. Klockstapelns äldre konstruktion är ännu bevarad, även om delar av golven har bytts ut under senare tid.

I stapeln hänger fyra klockor, varav de två mindre klockorna är äldst. Den ena tillverkades i Stockholm 1647 och den andra har gjutits i Ryssland omkring 1560. Storklockorna tillverkades 1861 samt 1951.

På kyrkogården finns även ett gravkapell från 1950 efter ritningar av Einar Lundberg.

00:00
00:00
Klockstapeln
Guides