OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info
Klockstapeln

Klockstapeln, som uppfördes under 1600-talet, var ursprungligen öppen. Idag är stapeln klädd med lockpanel, med Falu rödfärg. Takfoten är inklädd och taket är spåntäckt och krönt av en takryttare med vindflöjel. Klockstapelns äldre konstruktion är ännu bevarad, även om delar av golven har bytts ut under senare tid.

I stapeln hänger fyra klockor, varav de två mindre klockorna är äldst. Den ena tillverkades i Stockholm 1647 och den andra har gjutits i Ryssland omkring 1560. Storklockorna tillverkades 1861 samt 1951.

På kyrkogården finns även ett gravkapell från 1950 efter ritningar av Einar Lundberg.

00:00
00:00
Klockstapeln
Guides