OOPS
Map requires javascript enabled
Årsta slott
Locations
Info

Välkommen till Årsta - slottet med många historier! Gå på upptäcktsfärd i omgivningarna och upptäck spåren efter vikingar, medeltida korsriddare, 1600-talets adelsdamer och sjöhjältar, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremer och äventyraren och telefonmiljonären Gustaf Cedergren.

Börja gärna din tur vid runstenen vid parkeringen. Runstenen är ungefär tusen år gammal, från slutet av vikingatiden. Under medeltiden blev Årsta ett stort gods, som ägdes av korsriddarorden Tyska Orden fram till 1467. Vid Gamla Årsta får du veta mer om dem! Observera att Gamla Årsta är stängt för besökare under juni månad på grund av betande hästar.

Det nuvarande slottet uppfördes på 1660-talet av Barbro Åkesdotter Natt och Dag. På utsidan ser Årsta slott än idag ut som när det byggdes för 360 år sedan.

Interiört är slottsbyggnaden präglad av en omfattande renovering på 1910-talet, då Gustaf Cedergren skapade ett luxuöst hem på slottet. Under hans tid byggdes flygelbyggnaderna och den stora ekonomibyggnaden på andra sidan Årsta havsbadsvägen.

1805 köptes Årsta av Carl Fredrik Bremer, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremers far. Fredrika återvände till Årsta under hela sitt liv. Hon är den svenska kvinnorörelsens föregångare och förebild. Fredrika Bremer avled på Årsta nyårsafton 1865. I Engelska parken får du veta mer om Bremer!

Blistastenen
Ser du rundjurets huvud? Här börjar runtexten Foto: Anna Röst.

”Sven lät resa stenen … sin gode fader och efter Gudvar”. Så står det på runstenen. Den ristades på 1000-talet, under slutet av vikingatiden. Sven och Gudvar är de tidigaste personer vi känner till namnet som bott kring Årsta.

Sven lät rista stenen till minne av sin far och Gudvar, som troligen var hans mor. Stenen har ett kristet kors i mitten. Runstenens text och utformning skickade ett tydligt budskap till alla som kom förbi och såg den: Sven äger mark här som han ärvt efter sin far, och Sven är en kristen bonde.

Redan när Sven ristade runstenen fanns gården Årsta. Namnet betyder ”stället vid ån” eller ”åmynningen”. Det passar bra, eftersom Blistaån rinner ut i fjärden inte långt härifrån. På berget ovanför fjärden ligger ett gravfält från vikingatiden.

Runstenen hittades i åkermarken på andra sidan Årsta havsbadsvägen, och kallas för ”Blistastenen”, efter den by som tidigare låg där. Stenen restes på denna plats i slutet av 1800-talet. Då var det mycket populärt att ha en runsten vid uppfarten till en herrgård!

Blistastenen är ovanligt stor, och den står en meter djupt i jorden. Den saknade delen har aldrig återfunnits. Håll utkik!

00:00
00:00
Blistastenen
Guides