OOPS
Map requires javascript enabled
Årsta slott
Locations
Info

Välkommen till Årsta - slottet med många historier! Gå på upptäcktsfärd i omgivningarna och upptäck spåren efter vikingar, medeltida korsriddare, 1600-talets adelsdamer och sjöhjältar, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremer och äventyraren och telefonmiljonären Gustaf Cedergren.

Börja gärna din tur vid runstenen vid parkeringen. Runstenen är ungefär tusen år gammal, från slutet av vikingatiden. Under medeltiden blev Årsta ett stort gods, som ägdes av korsriddarorden Tyska Orden fram till 1467. Vid Gamla Årsta får du veta mer om dem! Observera att Gamla Årsta är stängt för besökare under juni månad på grund av betande hästar.

Det nuvarande slottet uppfördes på 1660-talet av Barbro Åkesdotter Natt och Dag. På utsidan ser Årsta slott än idag ut som när det byggdes för 360 år sedan.

Interiört är slottsbyggnaden präglad av en omfattande renovering på 1910-talet, då Gustaf Cedergren skapade ett luxuöst hem på slottet. Under hans tid byggdes flygelbyggnaderna och den stora ekonomibyggnaden på andra sidan Årsta havsbadsvägen.

1805 köptes Årsta av Carl Fredrik Bremer, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremers far. Fredrika återvände till Årsta under hela sitt liv. Hon är den svenska kvinnorörelsens föregångare och förebild. Fredrika Bremer avled på Årsta nyårsafton 1865. I Engelska parken får du veta mer om Bremer!

Gravfältet
Kam med runrad från grav nr 42 på gravfältet. Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet.

Direktör Herman Meeths som ägde Årsta från 1919 till sin död 1957 var mycket intresserad av forntiden. Under 1930-talet fick han tillstånd av Riksantikvarieämbetet att låta utföra arkeologiska undersökningar på ägorna, och en eller två gravar per gravfält undersöktes.

På det här gravfältet finns ca 80 gravar från yngre järnåldern (550-1050 e kr). Två av dem undersöktes 1937. I den ena återfanns ett sensationellt fynd – en kam i horn med en inristad runrad! Kammen är daterad till 1000-talet.

Kan det vara så att runorna ristats som en skrivövning eller är rent klotter? Mer troligt är att de haft en magisk innebörd. Runraden – som kallas futharken – ansågs ha magiska krafter och kunde skydda mot olyckor och onda andar. Det var nog ett gott skäl att lägga kammen i en anhörigs grav.

Kommer du ihåg Sven, som lät rista runstenen vid parkeringen? Han ville berätta att han var en kristen bonde. Här på gravfältet som är samtida med Sven, finns ett tydligt förkristet gravskick. 1000-talet var ett sekel med stora förändringar.

Här vid gravfältet finns två skyltar med mer information om platsen och om begravningar under yngre järnåldern.

Fortsätter du vägen fram kommer du till Haninge Strands golfrestaurang. Dags för en matbit?

00:00
00:00
Gravfältet
Guides