OOPS
Map requires javascript enabled
Årsta slott
Locations
Info

Välkommen till Årsta - slottet med många historier! Gå på upptäcktsfärd i omgivningarna och upptäck spåren efter vikingar, medeltida korsriddare, 1600-talets adelsdamer och sjöhjältar, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremer och äventyraren och telefonmiljonären Gustaf Cedergren.

Börja gärna din tur vid runstenen vid parkeringen. Runstenen är ungefär tusen år gammal, från slutet av vikingatiden. Under medeltiden blev Årsta ett stort gods, som ägdes av korsriddarorden Tyska Orden fram till 1467. Vid Gamla Årsta får du veta mer om dem! Observera att Gamla Årsta är stängt för besökare under juni månad på grund av betande hästar.

Det nuvarande slottet uppfördes på 1660-talet av Barbro Åkesdotter Natt och Dag. På utsidan ser Årsta slott än idag ut som när det byggdes för 360 år sedan.

Interiört är slottsbyggnaden präglad av en omfattande renovering på 1910-talet, då Gustaf Cedergren skapade ett luxuöst hem på slottet. Under hans tid byggdes flygelbyggnaderna och den stora ekonomibyggnaden på andra sidan Årsta havsbadsvägen.

1805 köptes Årsta av Carl Fredrik Bremer, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremers far. Fredrika återvände till Årsta under hela sitt liv. Hon är den svenska kvinnorörelsens föregångare och förebild. Fredrika Bremer avled på Årsta nyårsafton 1865. I Engelska parken får du veta mer om Bremer!

Mönstringsladan
Minnet av Gustaf II Adolf:s avfärd från Årsta högtidlighålls inne i slottets lilla matsal. Foto: Haninge kommun.

En varm sommardag i juli 1621 stod den sexårige pojken Claes Hansson vid sin mor Elisabeth Gyllenstiernas sida och betraktade storögt ett makalöst skådespel.

Framför honom på Årsta ängar myllrade tjugotusen man ur Gustaf II Adolfs armé, samlade för att avgå med flottan från Älvsnabben till det polska kriget.

Självaste kungen, drottningen och rikskanslern Axel Oxenstierna övernattade på Årsta under mönstringsdagarna, och Oxenstierna läste högtidligt upp Gustaf II Adolfs krigsartiklar. Det var reglerna för manskapet i fält.

Den röda ladan har så länge någon kan minnas kallats för Mönstringsladan. Det sägs att kungen satt här och skrev in sitt manskap i rullorna. Sedan avreste manskapet mot Älvsnabben, flottan seglade iväg och belägrade Riga med framgång. Minnet av kungens besök har högtidlighållits på Årsta i alla tider.

Ladan är nog – i sanningens namn - inte byggd så tidigt som på 1600-talet, men kanske står den ändå på den plats kungen nyttjade? Titta på trappstenen. Den kommer sannolikt från en fin gammal byggnad här på godset.

Lille Claes var faderlös sommaren 1621, då hans far, amiralen och sjöhjälten Hans Claesson gått bort året innan. Claes växte upp och gick i sin fars fotspår. Säkert glömde han aldrig barndomens mönstring på Årsta.

00:00
00:00
Mönstringsladan
Guides