OOPS
Map requires javascript enabled
Årsta slott
Locations
Info

Välkommen till Årsta - slottet med många historier! Gå på upptäcktsfärd i omgivningarna och upptäck spåren efter vikingar, medeltida korsriddare, 1600-talets adelsdamer och sjöhjältar, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremer och äventyraren och telefonmiljonären Gustaf Cedergren.

Börja gärna din tur vid runstenen vid parkeringen. Runstenen är ungefär tusen år gammal, från slutet av vikingatiden. Under medeltiden blev Årsta ett stort gods, som ägdes av korsriddarorden Tyska Orden fram till 1467. Vid Gamla Årsta får du veta mer om dem! Observera att Gamla Årsta är stängt för besökare under juni månad på grund av betande hästar.

Det nuvarande slottet uppfördes på 1660-talet av Barbro Åkesdotter Natt och Dag. På utsidan ser Årsta slott än idag ut som när det byggdes för 360 år sedan.

Interiört är slottsbyggnaden präglad av en omfattande renovering på 1910-talet, då Gustaf Cedergren skapade ett luxuöst hem på slottet. Under hans tid byggdes flygelbyggnaderna och den stora ekonomibyggnaden på andra sidan Årsta havsbadsvägen.

1805 köptes Årsta av Carl Fredrik Bremer, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremers far. Fredrika återvände till Årsta under hela sitt liv. Hon är den svenska kvinnorörelsens föregångare och förebild. Fredrika Bremer avled på Årsta nyårsafton 1865. I Engelska parken får du veta mer om Bremer!

Husgrunden och norra allén
Flygbild från tidigt 1900-tal. Ser du den vita trädgårdsmästarvillan? Foto: Haninge kommun.

Årsta ramas in av tre alléer, i norr söder och öster. De finns med redan på illustrationerna av Årsta i praktverket Suecia Antiqua et Hodierna, från 1700-talets början.

Alléer blev på modet i de finaste herrgårdsmiljöerna i Sverige under 1600-talet. Man ville skapa en vacker ståndsmässig miljö och visa på kontrast gentemot det omliggande jordbrukslandskapet.

Norra allén leder till vägen mot Österhaninge kyrka västerut och Dalarö österut. När familjen Bremer reste till Årsta under 1800-talet färdades man med båt från Stockholm till Dalarö, sedan med hästdragen kupévagn till Årsta. Vagnsfärden tog två timmar. Så här beskrevs ankomsten genom Norra allén 1864: ”Boningshuset ligger på en liten höjd; dess långa streckor af fenster lyste i solskenet och det höga taket aftecknade sig skarpt emot den klara, granna aftonhimlen”.

I skogsbrynet ser du kanske en låg förhöjning i marken? Det är grunden till den gamla trädgårdsmästarbostaden. På flygbilden ser du den ljusa stora villan och köksträdgårdarna som omgav huset. I området fanns också stora växthus. De revs på 1960-talet.

Fortsätt promenaden längs Norra allén till Gamla Årsta, rakt in i medeltiden!

Observera att området kring Gamla Årsta är avstängt under juni månad på grund av betande djur.

00:00
00:00
Husgrunden och norra allén
Guides