OOPS
Map requires javascript enabled
Årsta slott
Locations
Info

Välkommen till Årsta - slottet med många historier! Gå på upptäcktsfärd i omgivningarna och upptäck spåren efter vikingar, medeltida korsriddare, 1600-talets adelsdamer och sjöhjältar, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremer och äventyraren och telefonmiljonären Gustaf Cedergren.

Börja gärna din tur vid runstenen vid parkeringen. Runstenen är ungefär tusen år gammal, från slutet av vikingatiden. Under medeltiden blev Årsta ett stort gods, som ägdes av korsriddarorden Tyska Orden fram till 1467. Vid Gamla Årsta får du veta mer om dem! Observera att Gamla Årsta är stängt för besökare under juni månad på grund av betande hästar.

Det nuvarande slottet uppfördes på 1660-talet av Barbro Åkesdotter Natt och Dag. På utsidan ser Årsta slott än idag ut som när det byggdes för 360 år sedan.

Interiört är slottsbyggnaden präglad av en omfattande renovering på 1910-talet, då Gustaf Cedergren skapade ett luxuöst hem på slottet. Under hans tid byggdes flygelbyggnaderna och den stora ekonomibyggnaden på andra sidan Årsta havsbadsvägen.

1805 köptes Årsta av Carl Fredrik Bremer, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremers far. Fredrika återvände till Årsta under hela sitt liv. Hon är den svenska kvinnorörelsens föregångare och förebild. Fredrika Bremer avled på Årsta nyårsafton 1865. I Engelska parken får du veta mer om Bremer!

Ekonomigården
Årsta slotts iskälke i mitten av 1900-talet. Foto: Privat, Uno Millberg

Innanför portalen finns Årstas gamla ladugårdsbacke, som funnits här ända från slottets första tid. Den var tidigare helt kringbyggd och mitt på den öppna platsen låg godsets isdös, där isen låg täckt och isolerad med tjocka lager sågspån.

På bilden ser du Årstas iskälke. Kalla vinterdagar sågades isen upp i stora block ute på Blistafjärden och drogs sedan på kälken runt berget och upp till gården. Fram till mitten av 1900-talet kyldes maten i slottet med isskåp.

Uno heter pojken på kälken Han föddes 1944 som son till Årstas skogvaktare Knut Millberg och hans hustru Ida. Familjen bodde i östra flygeln. Skogvaktare Millberg var ansvarig för att ta ut träd till avverkning i godsets stora skogar och för den intensiva jakt som bedrevs på ägorna. Familjen Meeths jakthundar skulle han också sköta och utfordra. Den stora hundgården låg bakom gamla magasinet, där Knut också hade sina bikupor.

Det som finns kvar av de gamla ekonomibyggnaderna är stall och vagnslider till höger och ett äldre stall till vänster, som blev kvar för att det passade som garage för familjen Meeths bilar. Alldeles intill isdösen låg tidigare ett stort svinhus och längre bort åt vänster fanns det långa, låga oxstallet.

00:00
00:00
Ekonomigården
Guides