OOPS
Map requires javascript enabled
Årsta slott
Locations
Info

Välkommen till Årsta - slottet med många historier! Gå på upptäcktsfärd i omgivningarna och upptäck spåren efter vikingar, medeltida korsriddare, 1600-talets adelsdamer och sjöhjältar, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremer och äventyraren och telefonmiljonären Gustaf Cedergren.

Börja gärna din tur vid runstenen vid parkeringen. Runstenen är ungefär tusen år gammal, från slutet av vikingatiden. Under medeltiden blev Årsta ett stort gods, som ägdes av korsriddarorden Tyska Orden fram till 1467. Vid Gamla Årsta får du veta mer om dem! Observera att Gamla Årsta är stängt för besökare under juni månad på grund av betande hästar.

Det nuvarande slottet uppfördes på 1660-talet av Barbro Åkesdotter Natt och Dag. På utsidan ser Årsta slott än idag ut som när det byggdes för 360 år sedan.

Interiört är slottsbyggnaden präglad av en omfattande renovering på 1910-talet, då Gustaf Cedergren skapade ett luxuöst hem på slottet. Under hans tid byggdes flygelbyggnaderna och den stora ekonomibyggnaden på andra sidan Årsta havsbadsvägen.

1805 köptes Årsta av Carl Fredrik Bremer, den världsberömda författarinnan Fredrika Bremers far. Fredrika återvände till Årsta under hela sitt liv. Hon är den svenska kvinnorörelsens föregångare och förebild. Fredrika Bremer avled på Årsta nyårsafton 1865. I Engelska parken får du veta mer om Bremer!

Var är havet? Slottet, barockparken och gamla trappan
Årsta slott i början av 1700-talet, illustration ur Suecia Antiqua et Hodierna. Foto: Kungliga biblioteket.

Att Årsta slott byggdes under 1600-talet är extra tydligt mitt framför slottet. Parken här är än idag utformad enligt barockens ideal. Den är utlagd symmetriskt med dubbla alléer, s k boskéer vid sidorna. Fontänen och dammarna tillkom på 1910-talet.

Slottets placering är lite underlig. Slottsporten vänder sig rakt mot havet, men slottet är dolt från sjösidan av en bergsklack. Att slottet inte är synligt från sjön sägs ha räddat det under rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719. Utmärkt, tycker vi idag!

Enligt sägnen har dock inte alla varit nöjda med slottets placering. En klassisk spökhistoria från Årsta berättar hur amiralen Claes Hansson Bielkenstierna kom hem från havet och fann att fru Barbro påbörjat slottsbygget. Hon hade låtit placera slottet utom synhåll från vattnet, och amiralen ska ha blivit så vred att hustrun fick en örfil. Örfilen sägs eka i slottet om höstnätterna!

Spana i västra bortre hörnet av parken. Kan du hitta en husgrund? Huset finns inte på några bevarade kartor. Kanske är det rester av en av de paviljonger som ses i en bild av Årsta från 1600-talets slut?

Gå upp för den stensatta trappan mitt emot slottet för en fin vy!

00:00
00:00
Var är havet? Slottet, barockparken och gamla trappan
Guides