OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Täby Centrum galleria

Utbyggnaden av ett större centrum var den dominerande frågan i Täby vid början av 1960-talet. Tidigare hade centrumet legat vid det som är i dag Täby kyrkby, men av olika anledningar tvingades det att flytta till det område som tidigare kallats Tibble. Planeringen av projektet drevs av kommunaldirektör Gustaf Berg.

En kommitté tillsattes 1958 för planeringen av Täby Storcentrum. Området skulle innehålla bostäder, regionalt centrum, allmänna byggnader, arbetsområde och idrottsanläggningar. Allt detta mellan Roslagsbanans spår.

När centrumet öppnade 1968 var den en av norra Europas första inglasade centrum. Sedan dess har området vuxit och 1991 öppnades ytterligare en centrumbyggnad.

00:00
00:00
Täby Centrum galleria
Guides