OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Täby kommunhus

Du står nu på Estrids torg och tittar på Täbys kommunhus. Kommunhuset är ritat av White Arkitekter som vann en arkitekttävling som Täby kommun utlyste och huset invigdes hösten 2017. Det ursprungliga kommunalhuset uppfördes intill stationen Roslags-Näsby 1950. Det är en tegelbyggnad, som snart befanns för liten. Ett anslutande kontorshus om sju våningsplan togs i bruk 1973. Den äldre tegelbyggnaden kommer att bevaras medan höghusdelen har rivits i samband med att nybyggnadsprojektet Västra Roslags Näsby genomförs.

Inne i kommunhuset kan du titta på två stycken konstverk av konstnären Roland Persson , ”Mötet” och ”The Listener”. Roland fick uppdraget att skapa två verk i samband med uppförandet av det nya kommunhuset.

Om du vill läsa mer om konsten gå in på Täby kommuns hemsida om Konst i offentlig miljö - Täby kommun

00:00
00:00
Täby kommunhus
Guides