OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Näsbydal

Husen i Näsbydal byggdes under mellan 1958-1961 efter ritningar av arkitekterna Sune Lindström, Åke Arell och Alf Bydén. De åtta 17-våningars punkthus är storslagna och har inspirerats av den franska arkitekten, konstnären och författaren Le Corbusiers arkitektoniska idéer från 1930-talet. men att gå från idé till verklighet vissade sig vara svårare sagt än gjort. På grund av sämre markförhållanden var husen tvungna att pålas som mest till 16 m djup under mark. Pålarnas sammanlagda längd uppgår till nästan 3 km.

Centrumanläggningen vid Näsbydal skulle regionala utredningar vid 1950-talet bli ett storcentrum och ligga inom synhåll från Norrtäljevägen för att dra till sig kunder. Utrymmet var dock för litet för ett stort centrum och endast en mindre centrumanläggning uppfördes i Näsbydal. Ett större föreslogs byggas inom Tibbleområdet mellan de båda grenarna av Roslagsbanan, där gallerian ligger idag.

00:00
00:00
Näsbydal
Guides