OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Konsten i Täby centrum

Täby centrum började byggas ut 2007 och blev klart under 2018. Invånarna fick ett större centrum med en ny esplanad, ett nytt torg och nya bostäder. Då var det också dags att planera in ny offentlig konst. Arbetet med att hitta och kontakta konstnärer började 2011. För att kunna välja ut konstnärer tillsattes en jury. Den bestod av tjänstemän från kultur- och fritid och samhällsutvecklingskontoret, politiker från stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, och en oberoende utomstående konstkonsult. Juryn beslutade att köpa in färdiga konstverk till kommunen. Utifrån de intresseanmälningar som konstnärer lämnade in gjorde juryn ett urval. Konstverken presenterades för Täbyborna i tidningen Mitt i Täby. Här uppmanades de att rösta på sina favoriter. Vinnarna blev de verk som nu finns i centrum. Det är byggherrarna, de som äger marken och byggt husen, som bekostat den nya konsten.

Knutte Westers ”Gzim och den frusna sjön”

Eva Fornåå ”Djur i Vänortsparken”

Hiroshi Koyama ” Svart knapp”

Mats Åberg ”Lille prins”

Hermine Kellers djur i bostadskvarteren

Om du vill läsa mer om respektive konstverk kan du ladda ned appen Upptäck konsten och gå en egen guidad tur i Täby centrum.

00:00
00:00
Konsten i Täby centrum
Guides