OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Täby park

Täby galopp invigdes den 28 augusti 1960 och var Skandinaviens största galoppbana. Den 18 maj 2016 hölls den sista tävlingsdagen på Täby galopp och verksamheten flyttade till Upplands-Bro.

Idag är Täby park namnet på den nya stadsdel som nu byggs på det tidigare galoppfältet.  Stadsdelen kommer innehålla en blandning av bostäder, arbetsplatser, förskolor och skolor samt en stadspark. Här ska också finnas service och mötesplatser av olika slag samt möjligheter till idrott och kultur.

Precis vid den gamla läktarbyggnaden finns ett fornlämningsområde uppe på kullen, ett mindre gravfält från järnåldern.

00:00
00:00
Täby park
Guides