OOPS
Map requires javascript enabled
Barkarby
Locations
Info

Turen börjar och slutar vid Barkarby station. De olika stoppen innehåller allt från en 1600-talskrog till välbevarade egnahem, Järfällas enda medeltida kyrka och en riktig pyramid!

År invigde kung Oscar II järnvägslinjen mellan Stockholm-Köping. I Barkarby fanns en hållplats, men först 1882 kom Barkarby med i tidtabellen.
Redan från början fanns en liten stationsbyggnad på plats. Det nuvarande stationshuset, som är nummer fem i ordningen, invigdes 2016. Fyra år tidigare startade Trafikverket utbyggnaden av Mälarbanan, från två till fyra spår, mellan Kallhäll och Tomteboda. Då flyttades också stationen 250 meter norrut och fick ett nytt läge invid Barkarbybron.

Guides